Vejledning

Velkommen til undervisningsmaterialet: "Bliv klar til turen i supermarkedet".

Materialet består af:

 • En vejledning (som du læser lige nu)
 • To casebaserede opgavesæt til eleverne (som du finder under 'Undervisning'). Som en hjælp til at løse opgaverne er der links til videoer, pjecer mm.
 • En afsluttende quiz ('Kahoot', som du finder i venstremenuen under 'Til undervisere')
 • Baggrundstekst (læs mere om den nederst på denne side)
 • EKSTRA: Ønsker du mere materiale, er der en vejledning til et supermarkedskursus, hvis du ønsker en ekskursion.

Baggrunden for materialet

Materialet er udarbejdet af Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Munksgaard. Materialet kan bruges i undervisningen på erhvervsskoler i faget Samfund og Sundhed på Grundforløb 1.

Formålet med materialet er at klæde de unge på til at træffe oplyste gode valg for dem selv, når de køber ind.

Det gør vi ved at:

 • få eleverne til at reflektere over egne valg i indkøbssituationen
 • give eleverne viden om, hvordan de hurtigt bedømmer, om en vare er sund
 • give eleverne viden om, hvordan markedsføring og placering af varerne i supermarkedet har indflydelse på deres valg.

Materialets form

Materialet ligger online på http://indkoeb-gf1.taenk.dk. Der er fri adgang til siden. Det samlede materiale kan også printes fra siden, hvis man ønsker at arbejde offline.

Materiale klar til print

Grundtekst

Case 1

Case 2

Via 'Bibliotek' kan man søge tekster, film og dokumenter til print frem.

Materialets indhold

Materialet har fire temaer: 

 • Supermarkedets salgsmetoder 
 • Økonomi
 • Råvarekendskab
 • Information på emballage. 

Eleverne arbejder med udgangspunkt i en case med forskellige opgaver, der relaterer sig til temaerne. 

Forslag til forløb

Vi foreslår, at forløbet afvikles i to faser.

1. fase (gruppearbejde)

Eleverne starter med at vælge, hvilken case de vil arbejde med. Der er følgende cases:


Case 1

Case 1 er om Nikolaj, som er en sporty type der gerne vil imponere veninden Line med hjemmelavet lasagne. Han skal undervejs på turen i supermarkedet træffe en række valg om de produkter, han skal købe.


Case 2

Case 2 er om Laura, som har inviteret tre veninder på brunch. Laura interesserer sig for sundhed og skal træffe en række valg på turen igennem supermarkedet. 


Uanset hvilken case eleverne vælger, kommer de til at arbejde med de samme emner, men opgaverne vil være lidt forskellige.

Når eleverne har valgt case og dannet grupper, skal de løse seks opgaver, som tilsammen sætter fokus på nogle af de valg, vi skal træffe som forbrugere. Valgene er relateret til den situation, casepersonen står i. 


Materialet er bygget op om seks forskellige ”stop” i supermarkedet, som alle har samme opbygning:

 1. Eleverne bliver præsenteret for målet med opgaven.
 2. Eleverne får en beskrivelse af den situation, som casepersonen står i (scenariet), herunder også det valg, som casepersonen skal tage. 
 3. Eleverne får mulighed for at overveje og drøfte deres egen forforståelse af emnet i en gruppe. 
 4. Eleverne bliver præsenteret for en konkret opgave, som de skal løse i grupper. Opgaverne varierer, således at eleverne fx skal diskutere, undersøge og producere materialer. Som en hjælp til opgaveløsningen er der efter selve opgaven en fane med forskellige ressourcer, fx videoer, pjecer, billeder osv. For at leve op til læringsmålene er det en god idé, at eleverne ser videoerne. Dette gør, at eleverne i høj grad forventes at kunne løse opgaverne uden særlig megen hjælp fra underviseren. 

Hver gruppe skal arbejde sig igennem alle opgaver i de seks stop. Formålet med opgaverne er, dels at eleverne får ny viden, dels at de øver sig i at reflektere over forhold, der har med deres indkøbsadfærd at gøre. Der kan derfor ikke angives præcise svar på opgaverne, men vi har lavet en oversigt over mulige svar og fokuspunkter i de enkelte opgaver i et særskilt menupunkt, som hedder 'Hjælp til opgaveløsning'.

Når grupperne er færdige med at løse opgaverne, kan de se en video, som på få minutter opsamler pointerne i de seks opgaver.

Det kan også være en god idé at lave en fælles opsamling i klassen.


2. fase (opsamling i klassen)

Når eleverne er færdige med alle opgaver, samles klassen igen. Nu skal grupperne dyste mod hinanden ved hjælp af en quiz, der er indlagt i programmet Kahoot.

Formålet med denne del er, at eleverne dels får testet den viden, de lige har fået gennem opgaveløsningen, og dels at klassen får mulighed for at kåre det dygtigste hold – altså udpege en vinder. 

Supplerende materiale

Vi har samlet al den baggrundsviden, som ligger til grund for såvel opgaver som quiz i et dokument med titlen: "Grundtekst". Den ligger under punktet 'Tekster' i biblioteket.

Eleverne kan frit tilgå grundteksten efter undervisningen, hvis de ønsker et større overblik over stoffet. Du kan også selv inddrage det i undervisningen senere, hvis det er relevant. 

Bemærk, at det ikke er nødvendigt, at eleverne læser grundteksten for at løse opgaverne.