Vejledning

Velkommen til undervisningsmaterialet: "Bliv klar til turen i supermarkedet". 

Materialet er udarbejdet af Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med Munksgaard og er målrettet faget Samfund og Sundhed på Grundforløb 1 på erhvervsskoler. 

Materialet kan også bruges i Folkeskolens ældste klasser samt første årgang af andre ungdomsuddannelser.

Formål 

Formålet med materialet er at klæde unge på til at træffe gode, oplyste valg for dem selv, når de køber ind. 

Eleverne skal gennem materialet:

 • Reflektere over egne valg i indkøbssituationen
 • Blive bevidst om varedeklarationen, priser, tilbud og fødevaremærker i supermarkedet
 • Få viden om, hvordan supermarkedets indretning og placering af varerne har indflydelse på deres valg

Kort sagt: Tage de første skridt til at blive kompetente forbrugere.

Sådan understøtter materialet formål og indhold for faget Samfund og Sundhed

Formålet med Samfund og Sundhed er blandt andet: ”At eleven opnår en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge. Eleven udvikler kompetence til at tage stilling til sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv.”

Undervisningsmaterialet understøtter dette formål, ligesom det kommer rundt om nogle af de emner, Samfund og Sundhed også skal indeholde såsom: ”privatøkonomi, sundhed og livsstil i et personligt (…) og samfundsmæssigt perspektiv”, refereret fra Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, bilag 22, retsinformation.dk.

Undervisningsmaterialet består af 

 • En vejledning (som du læser lige nu) 
 • To casebaserede opgavesæt med tilhørende svarark til eleverne - som du finder under 'Undervisning'. 
 • En afsluttende quiz ('Kahoot') - som du finder i venstremenuen under 'Til undervisere' 
 • Grundtekst med baggrundsviden, som ikke er nødvendig at læse for gennemførelsen af undervisningen (læs mere om den nederst på siden)
 • EKSTRA: Ønsker du at gennemføre en ekskursion i forbindelse med din undervisning, er der en vejledning til et supermarkedskursus.

Materialet ligger online på http://indkoeb-gf1.taenk.dk. Der er fri adgang til siden. Det samlede materiale kan også printes fra siden, hvis man ønsker at arbejde offline.

Varighed: ca. 2 lektioner (2x45 minutter)

Form og indhold

”Bliv klar til turen i supermarkedet” består af to cases, der hver især kommer rundt om de fire emner:

 • Supermarkedets salgsmetoder 
 • Økonomi 
 • Råvarekendskab 
 • Information på emballage. 

Eleverne skal vælge en case at arbejde med. Uanset hvilken case eleverne vælger, kommer de til at arbejde med de samme emner, men opgaverne vil være lidt forskellige.

Case 1: Nikolaj er en sporty type, der gerne vil imponere veninden Line med hjemmelavet lasagne. Han skal undervejs på turen i supermarkedet træffe en række valg om de produkter, han skal købe.

Case 2: Laura har inviteret tre veninder på brunch. Laura interesserer sig for sundhed og skal træffe en række valg på turen igennem supermarkedet.


Forslag til forløb

Vi foreslår, at forløbet afvikles i to faser: Gruppearbejde i mindre grupper og fælles opsamling i klassen.

1.fase (gruppearbejde)

Eleverne bliver inddelt i mindre grupper af 2 til 4 personer og starter med at vælge, om de vil arbejde med case 1 eller case 2.

Når grupperne har valgt case, skal de sammen gennemgå undervisningsmaterialet, som sætter fokus på nogle af de valg, vi skal træffe som forbrugere. Valgene er relateret til den situation, casepersonen står i.

Det kan være en god idé, at du printer svarark til grupperne. Det letter deres opgavebesvarelse.


Materialet er bygget op om seks forskellige ”stop” i supermarkedet, som alle har samme opbygning:

 1. Eleverne bliver præsenteret for målet med opgaven. 
 2. Eleverne får en beskrivelse af den situation, som casepersonen står i og det valg, som casepersonen skal tage.  
 3. Eleverne får mulighed for sammen at drøfte et spørgsmål om emnet sammen, inden de skal svare på opgaven.  
 4. Eleverne bliver præsenteret for 1-3 konkrete opgaver, som de skal løse i grupper. Opgaverne varierer, således at eleverne fx skal diskutere, undersøge og producere materialer. Besvarelserne skal skrives ned – evt. i det svarark, som eleverne kan hente via et link. Som en hjælp til opgaveløsningen er der efter selve opgaven en fane med forskellige informationer i form af videoer, pjecer, billeder osv. For at leve op til læringsmålene er det en god idé, at eleverne ser videoerne. Dette gør, at eleverne i høj grad forventes at kunne løse opgaverne uden særlig megen hjælp fra underviseren.

Hver gruppe skal arbejde sig igennem alle opgaver i de seks stop og udfylde det medfølgende svarark.

Som en hjælp til dig som underviser, er der en svarnøgle, som hedder 'Hjælp til opgaveløsning'.

Når grupperne er færdige med at løse opgaverne, kan de se en video, som på få minutter opsamler pointerne i de seks opgaver.

2. fase (opsamling i klassen) 

Når eleverne er færdige med alle opgaver, samles klassen igen. Her kan I evt. lave en fælles opsamling, hvor I gennemgår nogle af svararkene. Og så skal grupperne/de enkelte elever dyste mod hinanden ved hjælp af en quiz, der er indlagt i programmet Kahoot.

Formålet med denne del er, at eleverne dels får testet den viden, de lige har fået gennem opgaveløsningen, og dels at klassen får mulighed for at kåre vindergruppen/eleven – altså udpege en vinder.

Alternativ brug af materialet

Hvis du ønsker en mere lærerstyret brug at materialet, kan du vælge at gennemgå casen med hele klassen samlet. Her er det vigtigt, at du viser klassen videoerne i materialet, da det er her meget information ligger. Videoerne ligger under de enkelte stop under ”Information, du kan bruge til at løse opgaven”.

Supplerende materiale

Vi har samlet al den baggrundsviden, som ligger til grund for såvel opgaver som quiz i et dokument med titlen: "Grundtekst". Den ligger under punktet 'Tekster' i biblioteket.

Eleverne kan frit tilgå grundteksten efter undervisningen, hvis de ønsker et større overblik over stoffet. Du kan også selv inddrage det i undervisningen senere, hvis det er relevant.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt, at eleverne læser grundteksten for at løse opgaverne.

I kan også sammen med eleverne klikke her og læse hvordan de kan få nye ideer til at bruge råvarer i deres mad.


EKSTRA: Hvis du er interesseret i at tage dine elever med på en ekskursion, kan du hente en vejledning til et supermarkedskursus her.